Προετοιμασία για το Μουσικό Πανεπιστήμιο για τα ειδικά μαθήματα των πανελληνίων εξετάσεων : «Αρμονία» και «Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων – Dictee » .

Από έμπειρους καθηγητές που και οι ίδιοι είναι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μια ακόμα απόδειξη του υψηλού επιπέδου σπουδών που παρέχονται στο Χαλκηδόνιο Ωδείο είναι πως στις Πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου 2020 έδιναν τέσσερις μαθητές από το Ωδείο μας για να εισαχθούν στα τμήματα Μουσικών Σπουδών και εισήχθησαν και οι τέσσερις στα τμήματα της επιλογής τους. Τρείς στο τμήμα Μουσικών Σπουδών της Αθήνας και ένας στο τμήμα Μουσικών Σπουδών της Θεσσαλονικής.

Μια ακόμη απόδειξη του υψηλού επιπέδου σπουδών που παρέχονται στο Χαλκηδόνιο Ωδειο.

Πληροφορίες για την προετοιμασία για το Μουσικό Πανεπιστήμιο στα τξλ. 2102530080 και 2102856196.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας:

Ακολουθήστε μας:

Pin It on Pinterest