Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΗΧΩΝ – ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Εργαστήρι Μουσικής Διδασκαλίας-Δημιουργίας Θεραπείας

Ήχος-Φωνή-Ρυθμός-Μελωδία

Μουσική.Η γλώσσα της ψυχής, θεραπεία, παγκόσμια γλώσσα, η πρώτη των επιστημών κατά τον Πλάτωνα, η βάση της παιδείας, ακόμα και της προπαιδείας.

Προετοιμάζοντας και ωθώντας το παιδί στην αντίληψη της Αρμονίας και του Ωραίου, στην αίσθηση της ισορροπίας, στη χαρά της επικοινωνίας, στην απόλαυση της συμμετοχής, στην ομαδικότητα και στον αλτρουισμό.

Είναι προφανές, ότι τα παιδιά μέσα από τη διαδρομή του μουσικού παιχνιδιού, της μουσικής ακρόασης και της αναπαραγωγής μουσικών κομματιών ακόμα και από τη δημιουργία δικής τους μουσικής και δικών τους τραγουδι΄πων (μια διαδικασία που στην ουσία της είναι πολύ απλή )απολαμβάνουν, ενεργοποιούνται, απεγκλωβίζονται και αφυπνίζουν το δημιουργικό τους δυναμικό, που τα προδιαθέτει θετικά για τη ζωή.

Καθώς η Τέχνη είναι μητέρα των συναισθημάτων μας και η μουσική είναι θεραπεία, το παιδί που συμμετέχει στα μαθήματα ωφελείται σε θέματα ψυχουγειινής υπόστασης, όπως:μαθησιακή δυσπραγία, υπερκινητικότητα ή νωθρότητα, αδυναμία συγκέντρωσης, χαμηλή αυτοεκτίμηση κ.α.

Με την επανάληψη της παρουσίας του παιδιού στα μαθήματα, όπου το πεδίο της μουσικής απορροφά την προσοχή του, δημιουργείται μια βάση αυτοέκφρασης και ενδιαφέροντος που σταδιακά »χτίζει» μια καινούργια υπόσταση, που περιέχει τη δημιουργική πλευρά του εαυτού.

Μαθήματα ομαδικά και ατομικά

Πληροφορίες στα τηλ. 2102530080 και 2102856196. 

 

Διδάσκει ο Χρήστος Οικονομίδης

Μουσικοσυνθέτης-Μουσικοθεραπευτής